Priz & Elektrik Anahtarı

Elektrik devrelerinde, devreyi açıp-kapatmaya yarayan elemanlara anahtar denir.

Anahtarlar yapıları bakımından adi anahtar, komütatör anahtar ve vaviyen anahtar
olarak üçe ayrılırlar. Ayrıca anahtarlar kullanım yerlerine göre de sıva altı anahtarlar ve sıva
üstü anahtarlar olmak üzere iki grupta incelenirler. Elektrik panolarının aydınlatmasında sıva
üstü anahtarlar kullanılır.

Çayyolu Elektrik olarak firmamızda Viko Prizler ve Priz Grupları yer almaktadır.